top of page

สินค้าส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

สำหรับการส่งไปยังต่างจังหวัด บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าส่ง ไปยังตัวแทนผู้ส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้เฉพาะตัวแทนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯเท่านั้น ( เช่น นิ่มซี่เส็ง, Inter Express Logistics, Avigo Express...) โดยค่าขนส่งไปยังต่างจังหวัดลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเอง โดยจะถูกเรียกเก็บเงินค่าขนส่งปลายทางจากผู้ขนส่ง

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของผู้นำส่งและตัวแทนผู้ส่งสินค้า

 

กรณีซื้อสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายรายอื่น เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ผู้แทนจำหน่ายกำหนด

proudfah trasportation copy_edited.jpg
bottom of page